GEMEENTEBLADTilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2023-03836 Ommenstraat 46 te Tilburg, aanleggen van rookgaskanaal, verzonden 14 december 2023.

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleid in Tilburg

Geplaatst op Lokaalnieuwstilburg.nl op: 19-12-2023

  1. Bekendmakingen Tilburg
  2. GEMEENTEBLADTilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2023-03836 Ommenstraat 46 te Tilburg, aanleggen van rookgaskanaal, verzonden 14 december 2023.

Huisvesting | Organisatie en beleid Ommenstraat Tilburg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Tilburg

Wilt u het besluit met bijbehorende stukken inzien, bel 14 - 013.Besluitop aanvraag voor een omgevingsvergunningHet college van B en W heeft de bovenstaande een omgevingsvergunning op grond van de Wabo toegekend.Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.tilburg.nl, zoeken op "bezwaar" (u kunt inloggen met uw Digid). In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:1.Uw naam en adresgegevens;2.datum waarop u het bezwaarschrift indient;3.een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;4.de redenen van het bezwaar;5.uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2023-03836 - B - Ommenstraat 46 te Tilburg.docx

Unknown

 Lokaalnieuwstilburg.nl Redactie

Lokaalnieuwstilburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tilburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Tilburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.