GEMEENTEBLADBesluit - Statenlaan 217 te Tilburg - Z-HZ_HUIS-2023-03831, kamerverhuur - verzonden 15 december 2023

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleid in Tilburg

Geplaatst op Lokaalnieuwstilburg.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Tilburg
  2. GEMEENTEBLADBesluit – Statenlaan 217 te Tilburg – Z-HZ_HUIS-2023-03831, kamerverhuur – verzonden 15 december 2023

Huisvesting | Organisatie en beleid Statenlaan Tilburg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Tilburg

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.tilburg.nl, zoeken op "bezwaar" (u kunt inloggen met uw Digid). In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:1. Uw naam en adresgegevens;2. datum waarop u het bezwaarschrift indient;3. een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;4. de redenen van het bezwaar;5. uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwstilburg.nl Redactie

Lokaalnieuwstilburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tilburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Tilburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.